Verschil tussen amalgamatie en overname Verschil tussen amalgamatie en acquisitie

Amalgamatie versus acquisitie

De tijden veranderen en ook bedrijfsstrategieën. Bedrijven worden steeds groter dan ooit in het streven naar grotere markten en op zoek naar nieuwe klantenbasis. Er zijn veel manieren waarop een bedrijf probeert uit te breiden. Het kan horizontaal groeien of verticaal uitbreiden. Amalgamatie en overname zijn twee strategieën die bedrijven toestaan ​​om groter en meer vindingrijk te worden. Er zijn mensen die de implicaties van deze twee strategieën niet goed begrijpen die veel voorkomend zijn in de marktsituatie van vandaag. In dit artikel wordt geprobeerd om samenvattingen en overnames nader te onderzoeken om hun verschillen te benadrukken.

Beide fusies en overnames betreffen twee of meer bedrijven waar bedrijven groot worden met het oog op het verhogen van de winsten door deze oefeningen. Amalgamatie heeft betrekking op consolidatie of fusie waarbij twee of meer zakenpersonen ermee akkoord gaan om een ​​nieuwe business entiteit te vormen die groter is, meer middelen heeft, en mogelijk een groter klantenbestand heeft, samen met nieuwe markten. In een dergelijk geval, waarbij de combinatie van twee entiteiten in een enkele grotere entiteit plaatsvindt, worden aandeelhouders van voormalige vennootschappen aandelen van het nieuwe bedrijf gegeven. Amalgamatie kan plaatsvinden door een kleinere entiteit in een grotere entiteit samen te voegen of twee of meer zakenpersonen kunnen samenvoegen om een ​​nieuwe business entity te vormen. In geval van een samenvoeging van twee bedrijven worden de aandelen van beide bedrijven opgelost en worden nieuwe aandelen van de nieuwe bedrijfseenheid aan de aandeelhouders uitgegeven. Een nieuwe raad van bestuur is samengesteld om de zaken van de nieuwe zakelijke entiteit in de gaten te houden.

Daarentegen verwijst acquisitie naar een instantie waar één bedrijf de activa in een ander bedrijf overneemt. Hier wordt de inkoopmaatschappij de eigenaar en wordt het overgenomen bedrijf niet meer aanwezig. De aandelen van de inkoopmaatschappij blijven verhandeld, terwijl aandeelhouders van het overgenomen bedrijf aandelen van de inkoopmaatschappij uitgegeven. Acquisitie is een combinatie van twee bedrijven van ongelijkmatige omvang, terwijl amalgamatie meestal plaatsvindt tussen bedrijven van gelijke grootte en is een voorbeeld van horizontale expansie.

Amalgamatie wordt gezocht wanneer twee concurrerende bedrijven hand in hand gaan om concurrentie te voorkomen en ook een groter klantenbestand te hebben. Amalgamatie is meestal vriendelijk, terwijl acquisities zowel vriendelijk als vijandig zijn.

Kortom:

Samenvatting versus acquisitie

• Wanneer een bedrijf de controle over een ander bedrijf overneemt die zich vestigt als de eigenaar, wordt de transactie of proces genoemd als acquisitie

• Wanneer twee of meer bedrijven beslissen om hand in hand om een ​​nieuw bedrijf te consolideren en te vormen met het oog op een groter klantenbestand, grotere markt en eventueel meer winst, wordt het proces genaamd samenvoeging.

• Amalgamatie is vaak tussen gelijken, terwijl acquisitie is tussen bedrijven van ongelijkmatige maten

• Amalgamatie is horizontale uitbreiding, terwijl acquisitie een verticale expansie is