Verschil tussen ongewenste selectie en moraal risico

ongewenste selectie tegen morele gevaren

Moraal gevaar en ongunstige selectie zijn beide concepten die veel gebruikt worden op het gebied van verzekeringen. Beide deze begrippen leggen een situatie uiteen waarin de verzekeringsmaatschappij benadeeld wordt aangezien zij niet volledig over het daadwerkelijke verlies beschikken of omdat zij meer verantwoordelijkheid dragen voor het verzekerde risico. Deze twee concepten zijn vrij onderscheiden van elkaar, hoewel ze weleens verkeerd geïnterpreteerd zijn. Het volgende artikel streeft naar een duidelijk overzicht van wat elk concept is, naast de uitleg van hoe ze elkaar verschillen.

Wat is ongewenste selectie?

Negatieve selectie is de situatie waarin een 'informatie-asymmetrie' optreedt waar een partij bij een overeenkomst meer actuele en accurate informatie heeft dan de andere partij. Dit kan ertoe leiden dat de partij meer informatie krijgt ten koste van het feest met minder informatie. Dit is het meest voorkomend in verzekeringstransacties. Bijvoorbeeld, er zijn twee sets mensen in de bevolking die roken en degenen die zich niet onthouden van roken. Het is bekend dat niet-rokers een langer gezonder leven hebben dan een roker, maar de verzekeringsmaatschappij die levensverzekeringen verkoopt, kan zich niet bewust zijn van wie in de bevolking rookt en wie niet. Dit zou betekenen dat de verzekeringsmaatschappij dezelfde premie aan beide partijen zal opleggen; De verzekerde aankoop zal echter meer voor de roker zijn dan de niet-roker, aangezien ze meer te winnen hebben.

Wat is Moral Hazard?

Moraal gevaar is een situatie waar één partij van de andere partij profiteert, door niet volledige informatie te verstrekken over het contract dat de partijen aangaan of in het verzekeringsscenario, dit zou zijn wanneer de verzekerde meer risico's neemt dan zij normaal gesproken doe omdat zij weten dat de verzekeringsmaatschappij zal uitbetalen als er een verlies optreedt. De redenen voor moraal gevaar omvatten onder meer asymmetrie van informatie en de kennis dat een ander dan zichzelf verantwoordelijk zal zijn voor de verliezen die zijn opgelopen. Bijvoorbeeld, een persoon die levensverzekeringsbedrijf heeft gekocht, kan bereid zijn deel te nemen aan high risk sport, met het weten dat de verzekering elk verlies zal dekken als er iets gebeurt met de verzekerde.

Samenvatting:

Verschil tussen ongewenste selectie en moraalgevaar

• Bij ongewenste selectie en moraalgevaar resulteert het altijd in een partij die ten goede komt aan de andere, vooral omdat zij meer informatie hebben of dat zij lagere verantwoordelijkheidsgraden hebben die ruimte bieden voor roekeloos optreden

• Bijzondere selectie is de situatie waarin een 'informatie-asymmetrie' optreedt waar een partij bij een overeenkomst meer actuele en accurate informatie heeft dan de andere partij.

• Moraal gevaar komt voor wanneer de verzekerde weet dat de verzekeringsmaatschappij het volledige risico op verlies heeft en deze aan de verzekerde terugbetaalt als zij een verlies hebben.