Verschil Tussen Accept en Admit

Accept vs Admit

Accept and Admit zijn twee woorden die vaak verward zijn als woorden die dezelfde betekenissen hebben. Eigenlijk zijn ze twee woorden die aanleiding geven tot twee verschillende betekenissen. Het woord 'accept' wordt gebruikt in de zin van 'in aanmerking nemen' zoals in de zin 'ik accepteer deze situatie'. In deze zin wordt het woord 'accept' gebruikt in de zin van 'in aanmerking te nemen' en daarom zou de betekenis van de zin 'ik rekening houd met deze situatie'.

Anderzijds geeft het woord 'toegeven' de intentie om 'overgave' te geven zoals in de zin 'De persoon die de misdaad heeft gepleegd'. Hier leidt het gebruik van het woord 'toegeven' tot de bedoeling van overgave van de persoon. Dit is het belangrijkste verschil tussen de twee woorden 'accepteren' en 'toegeven'.

Het woord 'accept' geeft de betekenis van 'akkoord te ontvangen' zoals in de zin 'Hij heeft het aanbod aanvaard'. In deze zin geeft het gebruik van het woord 'accept' de betekenis van 'akkoord te ontvangen' en de betekenis van de zin zou zijn 'Hij heeft ingestemd met het aanbod'.

Anderzijds geeft het woord 'toegeven' het aanvullende gevoel van 'toelaten' zoals in de zin 'De poortwachter heeft hem toegelaten tot het lokaal van het college'. Hier wordt het woord 'toegeven' gebruikt in de zin van 'toelaten' en de zin zou betekenen dat 'de poortwachter hem toestaat om in het kantoor van het college te komen'.

Het woord 'toegeven' wordt soms gebruikt in de zin van 'toegang krijgen' zoals in de zin 'hij was gisteren in het ziekenhuis opgenomen'. Hier wordt het woord 'toegeven' gebruikt in de zin van 'toegang krijgen' en de zin zou betekenen dat hij gisteravond in het ziekenhuis kwam. Dit zijn de verschillen tussen de twee woorden, namelijk, accepteren en toegeven.