Vergelijking van Pig's Heart and Human Heart

Recentelijk is er veel belangstelling geweest voor de vergelijking van het hart en het menselijk hart van een varken bij het nastreven van Xenotransplantatie. Dit komt omdat er een groeiende vraag is naar orgaantransplantatie die niet wordt overtroffen door het aantal menselijke donoren (Samstein and Platt, 2001). Hoewel beide tot de geslachten van zoogdieren behoren, zijn er opvallende verschillen in de anatomie van hun harten en ook het bijbehorende fysiologische functioneren. Beide harten zijn verdeeld in de auriculaire en ventriculaire kamers en hebben hun drainage door de longslagaders en de aorta naar de kleinere en grotere circulatie. Het myocardiale volume dat door de linker kransslagaders wordt geleverd, is hoger en dominant in vergelijking met de rechter kransslagaders in beide harten aangezien het linker hart meer zuurstof nodig heeft voor zijn grotere activiteit om bloed in de systemische circulatie te pompen (Cooper, Gollackner en Sachs, 2002).

De kransslagaders ontstaan ​​in beide groepen op dezelfde manier uit de aorta bulbus. Verder is de linker kransslagader zeer kort en verdeelt deze zich in een interventriculaire voorste tak en een linker circumflex tak in deze beide soorten. Deze takken geven voornamelijk collaterale takken af ​​die het linker atrium en de ventrikels bevoorraden (Cooper, Gollackner en Sachs, 2002). De interventriculaire anterieure vertakking geeft een proximale brede interventriculaire septumvertakking af die zich in beide soorten in de dorsale en centrale delen van het interventriculaire septum uitspreidt. De anastomosen tussen de verschillende takken van kransslagaders zijn gemeenschappelijk voor zowel de hartengroep (Cooper, Gollackner en Sachs, 2002). Er zijn echter nogal wat verschillen die moeten worden beschouwd vanuit een fysiologisch en immunologisch standpunt voordat men xenotransplantatie van het hart van een varken in een mens zou beschouwen. De vergelijking van beide harten wordt als volgt besproken (Cooper, Gollackner en Sachs, 2002):

Kenmerken Varkenshart Menselijk hart
Vorm en oriëntatie van het hart Beschikken over een typisch "Valentine-gevormd hart" dat is georiënteerd in overeenstemming met de unguligrade houding van het varken Het hart is trapezoïdaal van vorm en is georiënteerd in lijn met de orthograde houding van de mens
Waargenomen in het rechteratrium Waargenomen in het linker atrium Oriëntatie van de vena cava's
De superieure en inferieure vena cava komt uit in het rechter atrium haaks op elkaar De superieure en inferieure vena cava komt uit in het rechter atrium in een rechte lijn op 180 graden. Azygous Vein
Prominente linker azygote ader komt in de linkerkant van het hart en wordt via coronaire sinus uitgelekt. Geen prominente azygote ader maar minder linker superior cavalader of aanwezige schuine aderen Karakteristiek van longaderen
Linkeratrium ontvangt slechts 2 longaderen Linkeratrium ontvangt slechts 4 longaderen Sweep tussen inlaat en uitlaatcomponenten van rechter ventrikel
Minder prominent Meer prominent Gespierde moderator in rechter ventrikel
Prominent en hoger gelegen in rechter ventrikel Minder prominent en lager gelegen in rechter ventrikel < Karakteristiek van apicale componenten Bevat ruwe trabeculations en is breder
Grove trabeculations ontbreken en zijn veel smaller Aortic-Mitral fibreuze continuïteit Gereduceerd als 2/3 van de aortaklep wordt ondersteund door linker ventrikel musculatuur
Niet verminderd Lengte van de linker en rechter kransslagaders Elke kransslagader loopt op dezelfde lengte en geeft de interventriculaire vertakking af
De kransslagaders lopen niet op elkaar qua lengte vandaar de lengte en ori gin van de interventriculaire posterieure tak is zeer variabel. Coronaire dominantie Rechter coronaire dominantie afwezig
Oppervlakteverdeling van de kransslagaders bevindt zich voornamelijk aan de rechterkant van het hart Verschil in rechter en linker atrio-ventriculaire takken De juiste atrio-ventriculaire takken zijn minder ontwikkeld dan hun linker tegenhangers
Er bestaan ​​geen dergelijke verschillen tussen de rechter en linker atrio-ventriculaire takken Herkenbaarheid van diagonale of linker takken naar conus arteriosus Niet herkenbaar
Goed herkenbaar < ! --3 ->