Verschil tussen pansexueel en bi

Pansexual vs Bi

Elk individu is uniek, met een unieke eigen identiteit. Dit omvat hun ras, hun etniciteit, taal, cultuur en zelfs hun seksualiteit. Pansexueel en biseksueel zijn twee dergelijke seksuele identiteiten die in de wereld bestaan. Echter, zoals identiteiten gaan, hebben ze soms de kans om elkaar te verwarren en worden ze in verschillende contexten gebruikt als synoniemen.

Wat is Pansexual?

Ook bekend als omnisexualiteit , is pansexueel seksuele of emotionele aantrekkingskracht, romantische liefde of seksuele verlangen naar mensen van alle geslachten. Pansexualiteit wordt vaak beschouwd als een seksuele oriëntatie en zelfverklaarde pansexuals zijn bekend om zichzelf als geslachtsblind te noemen, wat impliceert dat het geslacht irrelevant of onbelangrijk is bij seksuele aantrekking naar elkaar. Pansexualiteit verwerpt het idee van het geslachtsbinair omdat pansexuele individuen vaak in relaties zijn met diegenen die zichzelf niet als mannen of vrouwen identificeren. Pansexualiteit is de enige categorie seksuele geaardheid die mensen omvat die niet helemaal in de categorieën mannen en vrouwen vallen.

Wat is Bi?

Bisexualiteit

kan simpelweg worden gedefinieerd als seksueel, romantisch aangetrokken tot seksen, zowel mannen als vrouwen. Het is een van de belangrijkste classificaties van seksuele geaardheid, samen met heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Biseksueel zijn echter geen gelijke mate van seksuele aantrekkingskracht voor beide geslachten, omdat individuen die een onderscheidend maar niet exclusief seksuele aantrekkingskracht hebben op één geslacht, specifiek ook als biseksuelen kunnen worden herkend.

Terwijl bisexualiteit in de menselijke en dierlijke gemeenschappen door de eeuwen heen is waargenomen, is de term alleen in de 19e eeuw geconcipieerd, samen met de termen heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Alfred Kinsey's werk in 1948, 'Sexual Behavior in the Human Man', heeft echter ontdekt dat 46% van de mannelijke bevolking zich bezighoudt met zowel homoseksuele als heteroseksuele activiteiten, of reageerde op beide geslachten, waardoor men dus niet uitsluitend bisexueel kan merken.

Velen vinden echter de etikettering van biseksueel onduidelijk, terwijl er veel geschillen en controverses met betrekking tot het zijn.

Wat is het verschil tussen pansexueel en biseksueel?

Hoewel het moeilijk is om het verschil van deze twee seksuele oriëntaties echt te onderscheiden, onderscheiden ze verschillende verschillen van elkaar.

• Pansexueel wordt seksueel of emotioneel aangetrokken tot personen van alle geslachten. Dit geldt ook voor degenen die niet in de duidelijke definities van mannelijk of vrouwelijk vallen.

• Biseksueel is emotioneel of seksueel aangetrokken aan zowel mannen als vrouwen.

• Biseksualiteit is een van de belangrijkste seksuele geaardheden, waaronder heteroseksueel en biseksueel. Pansexual wordt niet beschouwd als een hoofd seksuele geaardheid en kan onder de paraplu van biseksualiteit vallen.

• Pansexuals noemen zich vaak als gender-blind, wat betekent dat geslacht of geslacht hun seksuele aantrekkingskracht op mensen niet beïnvloedt. Bisexuelen hebben daarentegen de neiging om meer aangetrokken te zijn tot een bepaald geslacht dan de andere.